image description

AGILITA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, spol. s r.o. poskytuje komplexné právne služby v oblasti trestného práva poškodeným, podozrivým, obžalovaným, ako i odsúdeným.

Naša advokátska kancelária v rámci trestnoprávneho poradenstva svojim klientom poskytuje najmä nasledovné právne služby:

(i) zastupovanie osoby podozrivého, obvineného a obžalovaného obhajcom počas celého trestného konania, a to od prvotného výsluchu, kedy bol náš klient predvolaný ešte len ako svedok orgánmi činnými v trestnom konaní na výsluch až do úplného skončenia trestného konania. Počas trestného konania poskytuje naša advokátska kancelária komplexný právny servis spočívajúci najmä v podaní sťažností voči uzneseniam orgánov činných v trestnom konaní, v konzultáciách s klientom vo väzbe, v zastupovaní klienta pri uzatváraní dohody o vine a treste a v zastupovaní klienta priamo v konaní pred súdom.

(ii) vypracovanie a podanie trestného oznámenia, návrhu, žiadosti, sťažnosti, odvolania, dovolania, návrhu na obnovu konania a návrhu na mimoriadne dovolanie, pričom predmetné podania môžu byť vykonané na základe pokynu klienta pod menom klienta ako jednorazový úkon alebo pod hlavičkou našej advokátskej kancelárie, ktorá bude oznamovateľa zastupovať v celom trestnom konaní

(iii) zastupovanie poškodeného v trestnom konaní podľa Trestného poriadku vrátane uplatňovania škody v adhéznom konaní

(iv) zastupovanie v konaní o odškodňovanie obetí násilných trestných činov podľa zákona č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v platnom znení

(v) právne konzultácie a poradenstvo.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website