image description

AGILITA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, spol. s r.o. sa špecializuje na zakladanie obchodných spoločností a realizuje všetky s tým súvisiace právne úkony, akými sú napríklad príprava zakladateľských dokumentov spoločností, komunikácia s príslušným obchodným registrom a živnostenským úradom a vykonáva akékoľvek ďalšie nevyhnutné právne úkony za účelom zabezpečenia riadneho založenia požadovanej obchodnej spoločnosti.

Naša advokátska kancelária ďalej ochotne poskytne pomocnú ruku svojim klientom v prípade potreby vykonať akékoľvek korporátne zmeny v už existujúcich obchodných spoločnostiach a rovnako vypracuje akúkoľvek korporátnu dokumentáciu (stanovy, kompletnú dokumentáciu zo zasadnutí valného zhromaždenia, predstavenstva, či iných orgánov, poverenia, akcionárske dohody, dohody medzi spoločníkmi, zmluvy o prevode podniku a pod.).

Naša advokátska kancelária disponuje zaručeným elektronickým podpisom, a preto vykonáva všetky korporátne zmeny v obchodnom registri elektronicky, čím ušetrí klientovi až polovicu správnych poplatkov spojených s vykonaním zmien v obchodnom registri a zároveň tak umožní skrátenie doby, za ktorú príslušný obchodný register konkrétne zmeny o danej obchodnej spoločnosti uskutoční.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website