image description

Ochrana osobných údajov sa stala v poslednom období v rámci Slovenskej republiky ako i Európskej únie veľmi diskutovanou témou, pričom požiadavky na ochranu všadeprítomných osobných údajov sa pod vplyvom európskej legislatívy sprísnili. Naša advokátska kancelária aj vzhľadom na skutočnosť, že v jej radoch pôsobia právnici, ktorí úspešne vykonali odbornú skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby, poskytuje právne konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov týkajúce sa najmä povinností prevádzkovateľa a povinností sprostredkovateľa uložených zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Právne konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov sú zamerané najmä na oblasť spracúvania osobných údajov, registrácie informačného systému, v ktorom sú osobné údaje uložené, na oblasť prípravy zmlúv na spracovanie osobných údajov, poverenia sprostredkovateľa so spracovaním osobných údajov, prenos osobných údajov do krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov a na oblasť komunikácie s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website