Advokátska kancelária AGILITA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, spol. s r.o. patrí medzi spoľahlivé a renomované advokátske kancelárie s dlhoročnou tradíciou poskytovania právnych služieb na Slovensku. Naša advokátska kancelária pôsobí na tunajšom trhu od roku 1998 (predtým ako AGILITA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, v.o.s., AGILITA KOMERČNOPRÁVNA A ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, k.s.) a aj z tohto dôvodu patrí medzi advokátske kancelárie s bohatými skúsenosťami vo všetkých odvetviach práva v konštantne sa vyvíjajúcom systéme právnych noriem a judikatúry.

Naša advokátska kancelária si zakladá na tradíciách a za každých okolností je spoľahlivým partnerom klienta ponúkajúcim istotu odborne poskytnutých právnych služieb. Spoločníci a konatelia našej advokátskej kancelárie ako advokáti úzko profesijne spolupracujú už od roku 1990, a teda na právnom trhu v Slovenskej republike pôsobia už od čias porevolučnej éry, v dôsledku čoho nadobudli rozsiahle a nenahraditeľné skúsenosti v oblasti právnej teórie ako i samotnej aplikácie právnych noriem v praxi, ktoré sú široko uplatniteľné dodnes.

Poslaním našej advokátskej kancelárie je efektívnym spôsobom riešiť problémy klientov a asistovať pri presadzovaní ich obchodných alebo osobných zámerov. Advokáti a advokátski koncipienti našej advokátskej kancelárie poskytujú právne poradenstvo vo všetkých oblastiach slovenského a európskeho práva v slovenskom a anglickom jazyku. Dlhoročné skúsenosti advokátov našej advokátskej kancelárie spojené s dôkladnou znalosťou domáceho prostredia sú predpokladmi úspešnej realizácie obchodných ako i osobných cieľov klientov.

Náš tím

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website