image description

Naša advokátska kancelária vykonáva na žiadosť klienta jeho zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Zoznam hospodárskych subjektov je verejne prístupný zoznam hospodárskych subjektov (podnikateľov), ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ktorí požiadali o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.


Zoznam hospodárskych subjektov vedie Úrad pre verejné obstarávanie a platnosť zápisu hospodárskeho subjektu v tomto zozname je 3 roky.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website