image description

Mnohí si ani neuvedomujú, že každým nákupom v potravinách uzatvorili kúpnu zmluvu. Tím našej advokátskej kancelárie má bohaté skúsenosti s prípravou zmluvnej dokumentácie, ktorá dnes tvorí neoddeliteľnú súčasť každodenného života, ako i s riešením sporov vyplývajúcich z jednotlivých záväzkových vzťahov. Či už je požiadavkou klienta vypracovanie zmluvy o prevode obchodného podielu, zmluvy o dielo, zmluvy o pôžičke alebo výpožičke, kúpnej, nájomnej alebo darovacej zmluvy, alebo len prosté ukončenie už existujúceho zmluvného vzťahu, naša advokátska kancelária disponuje všetkými prostriedkami personálneho charakteru nevyhnutnými pre realizáciu záujmov svojich klientov.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website