image description

Mnohí si ani neuvedomujú, že každým nákupom v potravinách uzatvorili kúpnu zmluvu. Tím našej advokátskej kancelárie má bohaté skúsenosti s prípravou zmluvnej dokumentácie, ktorá dnes tvorí neoddeliteľnú súčasť každodenného života, ako i s riešením sporov vyplývajúcich z jednotlivých záväzkových vzťahov. Či už je požiadavkou klienta vypracovanie zmluvy o prevode obchodného podielu, zmluvy o dielo, zmluvy o pôžičke alebo výpožičke, kúpnej, nájomnej alebo darovacej zmluvy, alebo len prosté ukončenie už existujúceho zmluvného vzťahu, naša advokátska kancelária disponuje všetkými prostriedkami personálneho charakteru nevyhnutnými pre realizáciu záujmov svojich klientov.