image description

Naša advokátska kancelária poskytuje služby zaručenej konverzie, ktorá bola zavedená do slovenskej právnej praxe len nedávno. Účelom zaručenej konverzie je zabezpečenie možnosti prevodu medzi listinnou a elektronickou formou dokumentov alebo elektronickými formami dokumentov s rôznymi formátmi, a to tak, aby novovzniknutý dokument mal rovnaké právne účinky a mohol byť použitý na právne účely rovnako ako pôvodný dokument. Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou, má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely takisto ako pôvodný dokument.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website