image description

Realita života prináša aj také situácie, kedy je nevyhnutné riešiť otázku rozvodu manželstva, rodičovských práv a povinností, výživné, náhradnú starostlivosť a iné príbuzné otázky, ktoré sú zväčša citlivou témou pre klienta. Naša advokátska kancelária má rozsiahle skúsenosti v oblasti rodinného práva a je pripravená poskytnúť svojim klientom čo najpraktickejšiu a najefektívnejšiu právnu pomoc so zásadným dôrazom na citlivosť týchto tém ako i so snahou nevyhrocovať vzniknutý spor medzi jeho účastníkmi.

Vďaka bohatým skúsenostiam našich právnikov je zaručená odborná pomoc v oblasti jednotlivých právnych aspektov rodinného práva a ochotná participácia na všetkých nevyhnutných právnych úkonoch týkajúcich sa životnej situácie, v ktorej sa klient ocitol.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website