image description

Riešenie sporov je jedným zo základných kameňov praxe advokátskej kancelárie. Tím našej advokátskej kancelárie má rozsiahle skúsenosti v zastupovaní svojich klientov tak pred súdmi, ako aj inými orgánmi štátnej či verejnej správy a rovnako aj na mimosúdnych rokovaniach s cieľom vyriešiť spor pre klienta čo najhospodárnejšie a najrýchlejšie.


Okrem riešenia sporov súdnou cestou je naša advokátska kancelária pripravená poskytnúť svojim klientom aj možnosť riešenia sporov prostredníctvom mediácie, nakoľko v rámci advokátskej kancelárie pôsobia aj kvalifikovaní mediátori. Riešenie sporov formou mediácie mnohokrát zabezpečí klientom úspornejšie, praktickejšie a rýchlejšie riešenie vzniknutého sporu vychádzajúce zo vzájomnej dohody strán sporu uskutočnenej na základe dobrovoľnosti, ústretovosti a rovnoprávnosti so stálou kontrolu priebehu mediácie a s právom definovať jej konečný výsledok.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website