image description

Naša advokátska kancelária je pripravená registrovať svojich klientov do Registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Za účelom registrácie subjektu v Registri partnerov verejného sektora vypracuje naša advokátska kancelária pre svojho klienta kompletnú dokumentáciu k registrácii ako i k zápisu zmeny údajov o klientovi v Registri partnerov verejného sektora.

Naša advokátska kancelária na žiadosť klienta rovnako posudzuje, či sa povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora na klienta vzťahuje.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website