image description

Naša advokátska kancelária je pripravená registrovať svojich klientov do Registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Za účelom registrácie subjektu v Registri partnerov verejného sektora vypracuje naša advokátska kancelária pre svojho klienta kompletnú dokumentáciu k registrácii ako i k zápisu zmeny údajov o klientovi v Registri partnerov verejného sektora.

Naša advokátska kancelária na žiadosť klienta rovnako posudzuje, či sa povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora na klienta vzťahuje.