image description

Neustály rozmach v oblasti technológii, vedy a výskumu si vyžaduje starostlivosť tak o hmotné, ako i o nehmotné statky. Naša advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo v oblasti autorského práva, práva priemyselného vlastníctva, nekalej súťaže a rovnako svojim klientom poskytuje nevyhnutnú právnu pomoc v registračných konaniach s tým spojených.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website