image description

Naša advokátska kancelária poskytuje v rámci svojej činnosti klientom poradenstvo v oblasti dedičského práva, a to najmä poradenstvo pri príprave dedičov na dedičské konanie, vypracovanie dohôd medzi dedičmi, zastupovanie dedičov v dedičskom konaní pred notárom, konzultácie vo veci vypracovania dokumentov spojených s dedičským právom (napr. vyhotovenie závetu, vyhotovenie listiny o vydedení), zastupovanie v konaní o neplatnosť závetu a neplatnosť vydedenia dediča a zastupovanie v súdnom konaní o zaradení aktív a pasív do dedičstva.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website